10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน

1.ใช้ภาษาเรียบง่าย
ภาษาเรียบง่ายเป็นภาษาที่มีเสน่ห์การเขียนหนังสือด้วยถ้อยคำสำนวนง่ายๆเป็นสิ่งที่
ผู้อ่านต้องการมากที่สุดเพราะอ่านแล้วโปร่งสบายใจที่ไม่ต้องขบคิดให้เสียเวลาอีกว่า
คำพูดประโยคนั้นหมายถึงอะไร

2.อย่าคิดว่าผู้อื่นรู้เรื่องเดิม

จุดบอดของการเขียนหนังสืออีกประการหนึ่งก็คือ ผู้เขียนมักจะเผลอคิดว่าเรื่องที่ตนนำเสนอไปนั้น
ผู้อื่นทราบมาแล้วจึงมักจะเขียนละความบางประโยคหรือบางตอนไป ทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจความเป็นมา

3.เขียนให้อ่านง่าย
การเขียนให้อ่านง่ายกับการใช้ภาษาที่เรียบง่ายนั้นต่างกันภาษาที่เรียบง่ายใช่ว่าจะทำให้
ผู้อ่านเข้าใจเสมอไปไม่เพราะภาษาที่ใช้อาจจะเรียบง่ายจริงแต่ถ้าเนื้อหาที่นะเสนอ
อยากกินการรับรู้ของผู้อ่านแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด

4 .คิดก่อนเขียน
ก่อนลงมือเขียนหนังสือสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนจะต้องกระทำเป็นอันดับแรกก็คือการคิด

5.เขียนให้ตรงเป้าหมาย
การเขียนเรื่องอะไรก็ตาม สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ การเขียนให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งใจจะเขียนตั้งแต่ทีแรก โดยเขียนให้ถูกประเด็นตามหัวข้อที่ตั้งไว้ เพราะถ้าเขียนวกไปวนมา คนอ่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่าย รู้สึกรำคาญพอๆกับไปนั่งฟังคนที่พูดอะไรเรื่อยเปื่อยนั่นแหละ

6.ใช้คำคุ้นเคย
การเขียนหนังสือเพื่อสื่อเรื่องราวต่างๆ จึงควรใช้คำคุ้นเคยในชีวิตประจำวันจะดีกว่า
โดยเลือกสรรคำที่สุภาพทุกคนฟังแล้วเข้าใจในทันทีไม่ต้องกลับไปเปิดพจนานุกรมเพื่อ
ค้นความหมายให้ยุ่งยากเสียเวลา

7.เขียนประโยคให้กระชับ ใช้คำน้อย ความหมายกว้าง

เวลาเขียนหนังสือผู้เขียนจะเป็นต้องเสาะหาคำที่ให้ความหมายกว้างครอบคลุมที่สุดมาใช้ใน
งานเขียนของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
อย่างเช่น ประโยคที่ว่า เช้าวันนี้ท้องฟ้าช่างดูปลอดโปร่งแจ่มใส
ถ้าลองใช้คำสั้นๆ เหมือนที่ ยาขอบ เคยใช้คำว่า ฟ้าแผ้ว ก็จะครอบคลุม และกะทัดรัดกว่า

8.เขียนหนังสือให้มีเว้นวรรค
การเขียนหนังสือที่ดีจะต้องมีวรรคมีตอน ซึ่งผู้เขียนจะต้องศึกษาในเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ

9.ปรับแก้สำนวนก่อนเผยแพร่

หลังจากเขียนแล้วผู้เขียนจะต้องอ่านทบทวนข้อเขียนนั้นอีกครั้งหนึ่งข้อความหรือ
สำนวนใดที่เห็นว่าแข็งกระด้างไม่ราบรื่น ก็ควรปรับแก้เสียใหม่ ก่อนที่จะส่งไปพิมพ์เผยแพร่

10.ตั้งย่อหน้าให้มีความหมาย
การตั้งย่อหน้าและย่อหน้าในงานเขียนนั้น ผู้เขียนจะต้องตั้งหรือขึ้นย่อหน้าให้มีประเด็นและ
ความหมายเป็นเรื่องเป็นราว มิใช่ว่านึกจะขึ้นย่อหน้าก็ขึ้นไปโดยไร้หลักไร้เกณฑ์

http://www.dek-d.com/writer/tip/